Wij willen in 2050 energieneutraal zijn : evenveel energie duurzaam opwekken als we met zijn allen gebruiken. Daarnaast willen we in 2030 de uitstoot van broeikasgas met 55% verminderen. Hier werken we hard voor en we proberen inwoners en het bedrijfsleven te stimuleren om ook een steentje bij te dragen. Zodat we met elkaar zorgen dat wij klaar zijn voor de toekomst en laten zien dat wij het klimaat serieus nemen.

We geven de komende jaren extra aandacht aan energiebesparing, klimaatadaptatie (het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering) en duurzaamheid. We werken onder andere aan:

  • het energieneutraal maken van Sportpark De Bree 
  • het energieneutraal bouwen van nieuwbouwwoningen
  • het verkennen van de mogelijkheden om te stimuleren dat bestaande woningen energieneutraler worden (in ieder geval het woningbezit van woningcorporaties)
  • het beschikbaar stellen van daken van openbare gebouwen voor zonnepanelen
  • het enthousiasmeren van bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.