Groen en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Het organiseren van de Boomfeestdag is daar onderdeel van. De aanplant van bomen is belangrijk. Bomen zorgen namelijk voor een belangrijk deel voor een goed leefklimaat. We planten niet alleen bomen aan, maar ook diverse struiken die waardevol zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Willen we in de toekomst goed kunnen leven dan zijn bomen daarbij onmisbaar. Wij vinden het ontzettend belangrijk om de jeugd bij groen en natuur te betrekken en de Boomfeestdag helpt daarbij.