Op de vraag waar je staat als ondernemer wanneer het gaat om energietransitie komt een antwoord met een energiescan voor bedrijven.

Kwartiermaker Wytze Kuijper begeleidt de REB pilot in Scherpenzeel voor bedrijventerrein ’t Zwarte Land. Onlangs was de aftrap samen met lokale ondernemers.

Wytze Kuiper

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB is een initiatief van Regio Foodvalley. Tot 1 april 2024 wordt onderzocht of en hoe bedrijventerreinen extra stappen kunnen zetten om samen energie te besparen, groene energie op te wekken en op te slaan. Maar bovenal: hoe ga je je voorbereiden op de leveringszekerheid van energie en hoe kun je daar gezamenlijk antwoord gaan geven, mogelijk middels een energie-hub.

,,De dynamiek van een bedrijventerrein is overal anders. Daarom is het belangrijk om goed in beeld te krijgen hoe dat in Scherpenzeel ligt”, aldus Kuijper. Op 8 november werden de ondernemers aangesproken bij de startbijeenkomst en hij is inmiddels begonnen met het in kaart brengen van de bedrijven die zich ingeschreven hebben voor deelname aan dit kwartiermakerstraject. ,,De opgave is groot en die begint klein met een energiescan”.

Bedrijfszekerheid

Bedrijfszekerheid speelt volgens Kuijper een grote rol bij de energietransitie van een bedrijf. ,,Dit kan ook spanning opleveren voor een ondernemer. Zo zie je nu al dat bedrijven honderden zonnepanelen neerlegden, maar in verband met de netcongestie niet aangesloten kunnen worden”. De urgentie is al heel groot bij sommige bedrijven, geeft hij aan. En elke ondernemer zal vroeg of laat aan de slag moeten met de energietransitie. Daar zijn in Nederland al eerste mooie lokale voorbeelden van, zoals Ecofactorij in Apeldoorn en Schiphol Trade Park.

Bij de energiescan wordt enerzijds gekeken naar je huidige verbruik en verbeter potentieel en anderzijds gaat het richting geven naar de mogelijkheden voor de verdere elektrificering bijvoorbeeld ook van het wagenpark, de manier van produceren en verwarming. ,,Op basis daarvan maken we een energieprofiel en weet je waar je mee aan de slag kunt of wilt. Antwoorden op vragen als: bespaart jouw onderneming al maximaal en kun je zelf energie opwekken staan in dit profiel. Het mooiste is wanneer je als ondernemer de lol ervan gaat inzien. Gebruik hierbij ook elkaars capaciteit, denk aan het delen van opgewekte energie”.

Slagkracht

Kuijper ziet nog twee uitersten bij ondernemers: de ondernemer die al last heeft van de netcongestie en de ondernemer die denkt dat netcongestie voor hem geen probleem wordt. ,,Maar het is heel simpel, de energietransitie en daardoor de netcongestie gaat je raken, of je wilt of niet”.

Niet alleen de bedrijven op ’t Zwarte Land worden gescand, ook kijkt de REB naar de openbare ruimte en de wijdere omgeving met daarin agrariërs en waterschap. De essentie van de pilot is om bedrijfscontinuïteit te bereiken, geld te besparen en mogelijk zelfs te verdienen, samen met andere ondernemers heb je een grotere slagkracht. ,,Het draait om beschikbaarheid, betaalbaarheid en beloning voor capaciteit die een andere ondernemer nodig heeft. En dat is een uitdaging die ik graag met de Scherpenzeelse ondernemers op ’t Zwarte Land aanga”, klinkt het met vuur.

Ondernemers van ’t Zwarte Land kunnen zich aanmelden voor een energiescan via deze link  https://forms.office.com/e/gHVbWVu7en