Sinds oktober 2023 is er een Fonds Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Bestemd voor het verduurzamen van maatschappelijke organisaties (rechtspersoon zonder winstoogmerk die eigenaar, erfpachter of opstalhouder is van maatschappelijk vastgoed).

Men kan een lening aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. Of om duurzame energie op te wekken, eventueel in combinatie met maatregelen voor klimaatadaptatie, circulair bouwen of biodiversiteit.

https://www.gelderland.nl/subsidies/fonds-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed(externe link)