Informatieavond 17 januari voor belangstellenden

De gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die hun zelf opgewekte stroom willen verkopen. Deze gemeenten werken samen onder de naam EnergieWEB met als doel dat alle stroom die deze gemeenten verbruiken lokaal en duurzaam is opgewekt. 

Op de foto v.l.n.r.: Arnold Versteeg (wethouder Ede), Jolanda de Heer (wethouder Barneveld), Evert van de Glind (wethouder Scherpenzeel) en Erik-Jan Bijleveld (wethouder Wageningen)
Op de foto v.l.n.r.: Arnold Versteeg (wethouder Ede), Jolanda de Heer (wethouder Barneveld), Evert van de Glind (Wethouder Scherpenzeel) en Erik-Jan Bijleveld (wethouder Wageningen).

Lokale bedrijven en organisaties die duurzame energie opwekken kunnen zich aanmelden om stroom rechtstreeks aan de gemeenten te leveren. EnergieWEB biedt zekerheid met een gunstig tarief en langdurige contracten. De gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor deelnemers die lokaal extra opwekcapaciteit realiseren en dit aan willen sluiten op het lokale EnergieWEB. Met dit gehele pakket zorgen de gemeenten via EnergieWEB voor gunstige omstandigheden voor initiatiefnemers om de lokale opwekcapaciteit voor duurzame energie te vergroten.

Sluit ook aan!

EnergieWEB nodigt lokale opwekkers uit om deel te nemen. Verkoop de stroom die je over hebt tegen een gunstig tarief, profiteer van subsidiemogelijkheden om (meer) nieuwe opwekcapaciteit te realiseren en draag een steentje bij aan de lokale energietransitie. De lokale energiecoöperatie ValleiEnergie is enthousiast: "ValleiEnergie werkt dagelijks aan de realisatie van het doel om lokaal duurzaam opgewekte stroom ook lokaal te gebruiken. Daarin vinden we in EnergieWEB een partner van formaat. Wij noemen dat ‘Local-4-Local’. Dit is een onmisbaar onderdeel van een duurzame energie toekomst."

Informatiebijeenkomst

Op 17 januari 2024 organiseren de deelnemende gemeenten een informatiebijeenkomst waarin ze meer vertellen over de werkwijze van EnergieWEB en de aanpak voor de contractering. Er wordt volop ruimte geboden voor het stellen van vragen. Voor meer informatie en het aanmelden voor de bijeenkomst gebruiken de gemeenten een gezamenlijke webpagina zie www.ede.nl/energieweb(externe link).