Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in Scherpenzeel. We willen een sociale, duurzame en ondernemende samenleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt. In de Kadernotitie Duurzaamheid  beschrijven we wat de gemeente Scherpenzeel verstaat onder het brede begrip duurzaamheid. Namelijk de 3 P’s: Planet, People en Profit. In de kadernotitie zijn deze pijlers uitgewerkt in de volgende thema’s:

  • Sociaal verbonden 
  • Gezond, veilig en gelukkig
  • Leefomgeving, klimaat en grondstoffen
  • Energie 
  • Lokale economie

De Kadernotitie Duurzaamheid is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda Duurzaamheid.  Hierin zijn voor 10 'Planet'- thema’s concrete doelen beschreven.