Wie door Scherpenzeel fietst, ziet dat sommige bermen vol bloemen staan en dat andere bermen zijn kaal gemaaid. Jan Boertjes, beleidsmedewerker Groen bij de gemeente Scherpenzeel, legt uit waarom. 

"Voorheen maaiden we de groenstroken waar gras stond en lieten het maaisel liggen. In principe is dat een waardevol product, jammer dat er veel zwerfafval tussen zit." Ik pleit dan ook voor het toepassen van statiegeld op bijvoorbeeld blikjes. Vorig jaar ging meer dan tien procent van onze tijd op aan het verwijderen van zwerfafval”.

Tegenwoordig wordt na het maaien, het achtergebleven maaisel afgevoerd. Hierdoor wordt de grond schraler en dat geeft meer soorten de gelegenheid om op te komen. Zelfs orchideeën groeiden spontaan op sommige plaatsen in het dorp. "In plaats van zes soorten planten of bloemen, zagen we wel 35 soorten opkomen op plekken waar de bodem schraler is."

"De mix van brandnetels, braamstruiken en grassen die er normaal gesproken vooral voorkomt, werd aangevuld met veel meer soorten. Niet alleen omdat wij als gemeente actief extra soorten inzaaiden, maar ook ontstonden er spontane planten en bloemen. En hoe meer soorten er groeien en bloeien, hoe meer bijen, zweefvliegen en hommels er terecht kunnen. Hierdoor wordt de bestuiving beter en meer divers”, licht Boertjes toe.

We zien ook dat we in Scherpenzeel relatief weinig last hebben van de Eikenprocessierups. Een sterke biodiversiteit helpt mee aan een lagere plaagdruk van de Eikenprocessierups.

IJsvogel

Een plek in Scherpenzeel waar Boertjes trots op is, is de vijver op de Lindenlaan. Hier zijn voornamelijk linden aangeplant die uiteindelijk tientallen meters hoog worden en zo verkoeling voor de omliggende huizen leveren. Ook zijn er vruchtdragende en nectarhoudende struiken geplant. Insecten, vogels en ook de ijsvogels worden daarmee geholpen. "Regelmatig zijn er ijsvogels te vinden bij deze vijver. Dat is heel bijzonder." Ook in de wijk Akkerwinde is veel aandacht voor groen. "Mooi is dat daar oorspronkelijke eiken geïntegreerd zijn in de nieuwe wijk. Een grote boom levert veel verkoeling. Een grote boom kan evenveel verkoelen als tien airconditioningssystemen." Hij pleit dan ook voor het behoud van bestaande grote bomen bij herinrichting én het aanplanten van nieuwe bomen die uiteindelijk groot worden. Bijvoorbeeld op parkeerplaatsen. 

Hondenpoep

"Er is soms lef en zeker geduld nodig om een gebied te laten uitgroeien tot een plek vol biodiversiteit. Kijk ook eens wat je in je eigen tuin kunt doen om bijen en hommels uit te nodigen. En wie bij het uitlaten van de hond de poep opruimt, voorkomt een extra aangroei van brandnetels. Die gedijen tenslotte goed op hondenpoep”, geeft hij nog mee.

In de aanleg van het park rondom huize Scherpenzeel is ook nadrukkelijk nagedacht over het bevorderen van biodiversiteit. "Het park geeft een groene impuls aan ons dorp. En ook de moestuin is een mooie aanvulling. Rondom de moestuin bloeien diverse wilde bloemen die voor bijen goed zijn. We zien meer insecten in ons dorp sinds ons aangepaste maaibeleid en daar zijn zelfs zeldzame soorten bij."