Werkgroep Nestkasten is door enkele inwoners van Scherpenzeel in 2020 opgericht. De werkgroep helpt de gemeente Scherpenzeel en haar bewoners bij het bestrijden van eikenprocessierupsen op natuurlijke basis. 

Dit gebeurt door het plaatsen van nestkasten in en rondom straten waar eikenbomen voorkomen. Hier is de kans op aanwezigheid van processierupsen het grootst. 
De nestkastjes zijn vooral aantrekkelijk voor mezen. Deze vogeltjes eten graag eikenprocessierupsen. Deze bestrijding van processierupsen heeft ook een natuurlijke werking, zodat er minder tot geen bestrijdingsmiddelen op termijn nodig zijn. 

Werkgroep Nestkastjes

De werkgroep bestaat uit 3 coördinatoren: Margriet Vink, Gerrit van de Haar en Henk de Leeuw. Met ondersteuning van 8 tot 12 vrijwilligers die jaarlijks het onderhoud op zich nemen. Ook het ophangen van nieuwe kasten behoort tot de taak van de vrijwilligers. 
De vogelhokjes zijn eerder gemaakt door o.a. vrijwilligers van Platteland Anders en door bewoners en personeel van Stichting Parousie in Scherpenzeel. Beide partijen zijn ook betrokken bij de werkgroep en vullen de nestkasten weer aan.

Natuurwerkdag

In oktober is in samenwerking met de gemeente een Natuurwerkdag gehouden, met als doel om de vrijwilligers op een georganiseerde wijze bij elkaar te halen. Er zijn tijdens deze Natuurwerkdag circa 160 nestkasten bezocht, schoongemaakt en zo nodig gerepareerd. 

Eindconclusie

Van de totaal 239 nestkasten in onze gemeente, waren 161 kasten bezet door een mezensoort en 9 kasten door een andere vogel. Daarnaast valt het de werkgroep op dat er vier straten waren met een lage kastbezetting (minder dan 50%), mogelijk hangen hier te veel nestkasten te dicht bij elkaar of is de leefomgeving voor mezen hier minder geschikt.
Afgelopen jaar zijn er bij de gemeente geen klachten gemeld over eikenprocessierupsen. De plaagdruk was weer lager dan voorgaande jaren. In 2023 heeft de gemeente alléén preventief bestreden. 

Om alle nestkasten jaarlijks te schonen en goed te onderhouden zijn vele vrijwilligers nodig. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje: info@margrietvink.nl