Vrijwel elk jaar worden er in het najaar op verschillende plekken binnen de gemeente Scherpenzeel bomen geplant. Dit gebeurt in het kader van het Boomplantplan, dat een bijdrage moet leveren aan het openbaar groen. Hbo-student Bos- en Natuurbeheer Mathijs Overeem uit Scherpenzeel liep stage bij de gemeente en mocht zich de afgelopen tijd bezig houden met het opstellen van het boomplantplan van dit najaar.

Herinrichten

Mathijs vertelt over het Boomplantplan: “De afgelopen jaren is er binnen de gemeente meer aandacht gekomen voor openbaar groen. Dit jaar worden er enkele locaties aangewezen die heringericht moeten worden. De redenen hiervoor zijn verschillend: sommige groeiplaatsen zijn eentonig ingericht, of gaten in een laan moeten worden opgevuld om de structuur van een laan te behouden. Op andere plekken loopt de boom simpelweg tegen het eind van zijn levensduur aan. Dit komt de veiligheid van de boom niet altijd ten goede, waardoor de boom gevoeliger kan worden voor onder andere takbreuk en parasitaire schimmels. In al deze gevallen wordt er voor gekozen om deze groeiplaatsen opnieuw in te richten met beplanting die nog jaren mee kan.”

Bijdragen van bomen

“Het herinrichten van groeiplaatsen wordt uitvoerig voorbereid. Zeker nu het nut van bomen in de stedelijke omgeving steeds meer wordt ingezien, wordt er veel aandacht besteedt aan de soortkeuze. Bomen dragen immers bij aan het vasthouden van water, het wegvangen van luchtverontreiniging en in de zomer kan een grote boom koelte geven wat vergelijkbaar is met koelte van meerdere airco’s. Ook zullen te planten bomen en hun groeiplaatsen klimaatbestendig moeten zijn, wat inhoudt dat ze weerbaar zijn voor klimaatverandering. Nieuw in te passen bomen zullen bijvoorbeeld beter tegen droogte en hitte moeten kunnen en de bodem zal een overschot aan water na hevige regenbuien moeten kunnen verwerken. Daarnaast speelt de achteruitgang van biodiversiteit ook een belangrijke rol. Op meerdere locaties worden er rondom de boom ook bloeiende heesters geplant. Door het planten van verschillende soorten nectarhoudende en vruchtdragende bomen en planten kunnen vlinders, bijen, vogels en andere soorten hiervan profiteren. Om aan al deze eisen te voldoen is er gekozen voor het toepassen van verschillende soorten bomen.”

Groener en gezonder

Voorafgaand de soortkeuze is er gekeken naar het gewenste eindbeeld per locatie. “Sommige plantvakken worden vergroot en andere plantvakken hebben juist een beperkte groeiruimte of staan in een straat, waardoor er geen grote boom toegepast kan worden. Vervolgens wordt er aan de hand van de bodemeisen die een boomsoort stelt gekozen welke boom het best op welke locatie zou kunnen groeien. Daarbij wordt er ook rekening gehouden dat hinder bij bijvoorbeeld omliggende parkeerplaatsen, speeltuinen of rijbanen wordt voorkomen. Uiteindelijk worden er 52 bomen en 20 verschillende soorten geplant, die allemaal bijdragen aan de klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Enkele voorbeelden hiervan zijn honingboom, bijenboom en verschillende soorten lindes. Zo dragen alle kleine beetjes bij aan een groener en gezonder Scherpenzeel.”

Foto-onderschrift: Mathijs Overeem bij een onlangs geplante ‘gewone vleugelnoot’ op het grasveld aan de Walstrolaan. Via ‘zijn’ Boomplantplan worden geschikte locaties en bomen gekoppeld.