Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat betekent dat Scherpenzeel, samen met zeven gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden, kansen zoekt om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt niet op de grens van onze gemeente. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley.  Meer informatie vindt u op RES Foodvalley

De RES voor Foodvalley is een document waarin we de keuzes voor locaties van energieprojecten beschrijven en hoe we dat gaan aanpakken. Door het maken van de RES werken we samen aan de energietransitie. Op dit moment is de RES 1.0 af. 

Voor Scherpenzeel betekent het dat we meer inzetten op energiebesparing en zonne-energie op daken, parkeerplaatsen en restgebieden extra gaan stimuleren. Daarnaast gaan we onderzoeken of er vanuit Scherpenzeel aanvullende zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden kunnen worden toegevoegd. Dit doen we bij het opstellen van onze Omgevingsvisie en de Energievisie Scherpenzeel.

Het waarom, wat en wanneer van de Regionale Energiestrategie kun je snel bekijken via deze animatiefilm.