Transitievisie warmte

In de gemeente Scherpenzeel onderzoeken we hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen. Gemeentes wordt gevraagd om uiterlijk in 2021 een tijdpad op te stellen voor aanpak aardgasvrije gebouwde omgeving. Ook in Scherpenzeel worden wijken en buurten nader onderzocht. Wat is in onze gemeente mogelijk? En kan dat ook gezamenlijk? Dit komt in een beleidsplan: de transitievisie warmte.

In stappen naar aardgasvrij: Transitievisie Warmte Scherpenzeel klaar voor besluitvorming door gemeenteraad

We gaan in Nederland stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van onze huizen en kraanwater. Dat gebeurt uiterlijk in 2050, en ook in Scherpenzeel zullen we in kleine stappen het aardgas vervangen door duurzame warmte. Hoe we dat gaan doen en wanneer is een vraag waar de gemeente zich dit jaar (en de komende jaren tot 2050) over buigt.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente de route aan naar een duurzame warmtevoorziening in Scherpenzeel. Er staat in wat wij als gemeente belangrijke uitgangspunten voor “aardgasvrij” vinden en wat mogelijke eerste stappen kunnen zijn. We willen buurt voor buurt het aardgas vervangen door duurzame warmte.

Samenwerken

Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners willen in drie verkenningsbuurten en bedrijventerrein ‘t Zwarte Land de komende jaren aan de slag om verder uit te zoeken wat de beste aardgasvrije oplossing is voor de verschillende buurten. Daarnaast zetten we voor alle gebouweigenaren in op energiebesparing om zo het aardgasverbruik te verminderen.

De 3 verkenningsbuurten zijn: Wijk Bruinhorst, De Nieuwe Willaer en De Wittenberg.

Wijk Bruinhorst

Onderzoeken of de wijk duurzaam verwarmd kan worden met een warmtenet.

Plattegrond wijk Bruinhorst

Wijk De Nieuwe Willaer

Individuele oplossingen. Huiseigenaren stimuleren om hun cv-ketel te vervangen door een warmtepomp of andere duurzame vorm van verwarming.

Plattegrond wijk De Nieuwe Willaer

Wijk De Wittenberg

Verkenning collectieve oplossing. Onderzoeken of de wijk duurzaam verwarmd kan worden met een warmtenet of dat individuele oplossingen gunstiger uitpakken.

Plattegrond wijk De Wittenberg