Met uw tuin kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van uw leefomgeving. Een groen ingerichte tuin draagt in belangrijke mate bij aan verbetering van de biodiversiteit, verkoeling van de omgeving, infiltratie van regenwater. Verder zorgt groen voor een aangenaam leefklimaat en draagt het bij aan verbetering van zowel de mentale als fysieke gezondheid van mensen. Een groene tuin kan dienen als een voedselbron, verblijfplaats en voortplantingsplek voor vogels, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten. Veel is echter afhankelijk van de wijze waarop u de tuin heeft ingericht.

Hierbij zetten wij de belangrijkste adviezen voor u op een rij.

 • Zorg voor een tuin met veel groen en zo weinig mogelijk betegeling
 • Minder tegels zorgt voor infiltratie van regenwater, verkoeling van de omgeving en biedt ruimte voor groen zoals bomen, struiken en vaste planten.
 • Kies de juiste soorten planten, struiken en bomen. Botanische of wilde soorten zijn het beste. Het liefst biologisch gekweekt. Zorg voor planten met verschillende bloeiperiodes van het vroege voorjaar (bijvoorbeeld Crocus en Mahonia) tot in het begin van de winter zoals (bijvoorbeeld Aster, Sedum en Klimop). Zorg voor nectar leverende soorten met eventueel zaden en vruchten.
 • Ook bomen en struiken zijn interessant, ze zorgen voor bescherming, voedsel (nectar, vruchten en zaden) voor mens en dier. Wanneer u een kleine tuin heeft zou u eventueel een haag en wat kleinere struiken kunnen planten. Dat is uiteraard beter dan een schutting. Wees verder zuinig op grote bomen. Eén grote boom levert net zo’n grote bijdrage aan verkoeling, luchtzuivering, waterberging en andere ecosysteemdiensten als 400 kleine boompjes. In de bijlage vindt u lijsten met geschikte soorten om aan te planten.

Water

Een belangrijke levensfactor voor meer dieren in uw tuin is water. Dit kan in de vorm van een klein waterelement of een klein vijvertje met schuin aflopende zijkanten zodat allerlei schepsels de vijver in en uit kunnen gaan. Let bij het toepassen van vijvers wel altijd op het gevaar wat ze op kunnen leveren als het gaat om verdrinking.

Dood hout

Dit draagt sterk bij aan een rijke biodiversiteit. Dood hout trekt vele dieren aan zoals insecten, maar ook egels. Verder is het een ideaal element voor schimmels (waaronder zwammen) en mossen.  U kunt dood hout bijvoorbeeld opstapelen of verwerken in een stapeltje of een takkenril. Dood hout moet wel bestaan uit onbewerkt hout zonder verf of andere verduurzamingsmiddelen.

Compost zelf maken

Door zoveel mogelijk organisch materiaal her te gebruiken werkt u circulair. U heeft vrijwel geen tuinafval. Het dient als belangrijke grondstof. Van uw tuin- en ander organisch afval kunt u goede compost maken. Er ontstaan in een composthoop ook veel (inheemse) schimmels en bacteriën. De makkelijk te produceren compost zorgt voor een gezonde bodem met alles wat daar in en op leeft. Laat blad zoveel mogelijk liggen en snoei niet teveel in het najaar. In plaats van blad weghalen in de winter harkt u er nu hoopjes van die u laat rusten. Vaste (meerjarige) planten snoeit u nu na de winter. Het geeft niet alleen een mooi winterbeeld, maar ook veel insecten overwinteren in de holle stelen. Bladeren zijn weer interessant voor egels en zijn goed voor het bodemleven wat de plantengroei en de kwaliteit van uw tuin ten goede komt.

Werk duurzaam

Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Koop het zoveel mogelijk biologisch gekweekte planten en zaden. Een gezondere bodem zorgt voor gezonde planten die minder snel ziek worden. Door het vergroten van de biodiversiteit heb je een gezondere tuin waar ziektes en plagen eerder een natuurlijke vijand hebben.

BIJLAGE SOORTENLIJST

Geschikte planten voor bijen / insecten

 • Duizendblad (Achillea),
 • Duizendknoop (Persicaria), (let op: Fallopia japonica (Japanse Duizendknoop) is een invasieve exoot)
 • Hemelsleutel (Sedum),
 • Herfstaster (Aster),
 • Kattenkruid (Nepeta),
 • Koninginnenkruid (Eupatorium),
 • Kruipend zenegroen (Ajuga reptans),
 • Lavendel (Lavandula),
 • Salie (Salvia)
 • Zonnehoed (Echinacea).

Geschikte bomen / struiken voor insecten, vogels en kleine zoogdieren

 • Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 • Winterlinde (Tilia cordata)
 • Vuilboom / Sporkehout (Rhamnus frangula)
 • Veldesdoorn (Acer campestre)
 • Tamme Kastanje Castanea sativa
 • Meidoorn Crataegus laevigata / media (x)
 • Sierappel (Malus spec.)
 • Robinia pseudoacacia
 • Wilg (Salix spec.)
 • Lijsterbes (Sorbus Aucuparia);
 • Honingboom (Sophora japonica)
 • Betula spp, (Berk)
 • Beuk (Fagus sylvatica);
 • Spar (Picea spec.);
 • Den (Pinus spec.);

Struiken:

 • Zuurbes (Berberis spec.)
 • Vlinderstruik (Buddleja davidii)
 • Struikheide (Calluna vulgaris)
 • Judasboom (Cercis siliquastrum)
 • Japanse kwee (Chaenomeles spec.
 • Kornoelje (Cornus alba / sanguinea / sericea)
 • Gele Kornoelje (Cornus mas)
 • Dwergmispel (Cotoneaster spec.)
 • Brem (Cytisus spec.);
 • Amerikaanse Weigela) (Diervilla spec.);
 • Olijfwilg (Elaeagnus spec.);
 • Heide (Erica spec.);
 • Kardinaalsmuts (Euonymus spec.);
 • Klimop (Hedera Arborescent Groep);
 • Hulst (Ilex aquifolium);
 • Liguster (Ligustrum spec.);
 • Struikkamperfoelie (Lonicera nitida);
 • Mahonie (Mahonia spec.);
 • Vuurdoorn (Pyracantha spec.);
 • Roos (Rosa spec.);
 • Braam (Rubus fruticosus);
 • Sneeuwbes (Symphoricarpos spec.);
 • Blauwe bes (Vaccinium corymbosum);
 • Krentenboompje (Amelanchier spec.);
 • Appelbes (Aronia spec.);
 • Broodboom (Aucuba japonica);
 • Hazelaar (Corylus avelana);
 • Duindoorn (Hippophae rhamnoides);
 • Hydrangea anomala (Klimhortensia)
 • Jeneverbes (Juniperus spec.);
 • Wilde Wingerd (Parthenocissus spec.);
 • Klimrozen (Rosa spec.);
 • Vlier (Sambucus spec.);
 • Viburnum opulus (Gelderse Roos).

Fruit

 • Aalbessen (Ribes spec.);
 • Pruimenbomen (Prunus spec.);
 • Appelbomen (Malus spec.);
 • Perenbomen (Pyrus spec.);
 • Kersenbomen (Prunus avium).