In gemeente Scherpenzeel wordt breed ingezet op het versterken van biodiversiteit. We sluiten daarbij aan bij de Gelderse ambitie: in 2050 gaat het goed met de biodiversiteit. Wat wij willen in Scherpenzeel staat in onze Kadernotitie Duurzaamheid. Biodiversiteit wordt overal waar mogelijk versterkt en ingepast. Om de biodiversiteit te versterken ondernemen we onder andere de voorbeelden genoemd op deze pagina. Deze activiteiten doen we niet alleen, maar samen met inwoners en organisaties.