Bijen zijn heel belangrijk voor de natuur en de mens. Helaas worden ze bedreigd en kunnen bijen steeds moeilijker overleven, ook in Scherpenzeel. Daarom hebben wij en de Imkervereniging Scherpenzeel-Woudenberg op 6 plekken in het dorp bloemmengsels gezaaid. Bij elkaar hebben we op gemeentelijk terrein 3.300 m2 aan bloemen voor insecten, bijen en vlinders, maar natuurlijk ook voor mensen. Op particulier terrein (akkerranden) kunnen we nu uitgaan van 113.000 m2. Met dit mengsel willen we de biodiversiteit vergroten. De maatregelen komen voort uit het convenant Bij-vriendelijk handelen.

Iedereen kan meehelpen met het vergroten van de biodiversiteit in het dorp waardoor bijen een goede leefomgeving krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het zaaien van een bloemenmengsel speciaal voor bijen of door het plaatsen van een bijenhotel.