Een jaar na de aanleg van een zogenoemde bonte berm aan de rotonde van de Marktstraat hebben onderzoekers er 35 kruidensoorten waargenomen. Voor de lange termijn zijn dit veelbelovende resultaten.

De gemeente nam het duurzame hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkelgroep vorig jaar in de arm om de biodiversiteit op de rotonde te vergroten. De grootste bloei was afgelopen jaar afkomstig van de bollen, in juni en juli aangevuld door een rode gloed van de grote klaprozen. Komend jaar verwachten de onderzoekers een groter aandeel kleur en bloei van de kruidensoorten. Het onderzoek laat namelijk een extreem hoge dichtheid van rozetten van kruiden zien. De meeste soorten zijn zeer algemeen, maar er komen ook zeldzamere soorten voor. Onder andere de gewone margriet, knoopkruid, sint-janskruid, duizendblad, gewoon biggenkruid en rode klaver zijn waar te nemen. Ook het ‘zandblauwtje’ is te zien, een indicator van een voedselarme, zandige bodem. Deze soort en de dichtheid aan rozetten zijn een goed teken voor de vegetatie op de lange termijn.


Ecologisch proces
Aan de hand van vijf verschillende categorieën brengen de onderzoekers in kaart hoe het ecologisch proces in de berm zich ontwikkelt. Een kaal gebied begint met een aantal pionierssoorten, waarna het systeem steeds complexer wordt.
Over de bonte berm van de rotonde zeggen ze: ‘Door de positieve ontwikkeling bevindt de vegetatie zich aan het einde van jaar 1 al voor het grootste deel in de categorie ‘bloemrijk grasland’. Dat betekent dat er al veel gewenste twee- en meerjarige soorten zijn waargenomen. Hiervan hebben de meeste nog niet of nauwelijks gebloeid, maar ze zijn als rozet waargenomen.’

De verwachtingen voor het tweede groeiseizoen zijn dan ook positief. De ondergrond lijkt zandig, schraal maar mineraalrijk en weinig verstoord. Dit vormt een geschikt milieu voor veel bloeiende soorten wat de algemene biodiversiteit weer ten goede komt.