De groene toekomst van het dorp.

Jan Boertjes van de gemeente Scherpenzeel kijkt met een positief gevoel naar de groene toekomst van het dorp. Er zijn dit jaar diverse projecten waarbij oog is voor natuurbehoud en het behoud van soorten. Zo zijn er in de Nieuwe Koepel, het nieuwbouwproject aan de Koepellaan beschermwaardige bomen in kaart gebracht om indien mogelijk te behouden en in de nieuwe wijk te laten stralen. Boertjes is technisch beleidsmedewerker Groen bij de gemeente en heeft een duidelijke visie voor het dorp.

,,Op deze manier waarborg je voor de nieuwe bewoners van de wijk veertig jaar boombehoud. Volwassen bomen die in een nieuw te bouwen wijk staan, geven de straten gelijk iets extra’s. In de wijk Akkerwinde is dit op diverse plekken ook gelukt. Ook de bomen aan de Koepellaan zelf blijven zoveel mogelijk intact. En ook de houtwallen en knotwilgen die het gebied omlijsten, willen we zoveel mogelijk bewaren”, aldus Boertjes.

Uitbreiding begraafplaats

Ook is de gemeente bezig met de voorbereidingen van de uitbreiding van begraafplaats Lambalgen. Doel is de uitbreiding zo groen mogelijk te houden of te maken. ,,De uitbreiding is nodig omdat op termijn de huidige begraafplaats aan zijn maximale capaciteit is. We willen van de uitbreiding een mooie groene plek maken met zo weinig mogelijk inbreuk op de natuur. Hiervoor breidt de begraafplaats uit richting de Lunterse beek. Het idee is een laan te maken die een zichtlijn naar het water vormt. De sloot die nu langs de huidige begraafplaats loopt, gaan we dempen. Hierdoor kunnen de twee delen van Lambalgen mooi aansluiten”. Met aandacht voor duurzame materialen en natuurlijke inheemse beplanting.

,,Omwonenden, de Buitendienst en de Commissie Begraafplaatsen zijn eerst geïnterviewd. Later hebben zij tijdens een werkatelier onlangs een Voorlopig Ontwerp mogen beoordelen. Binnenkort wordt toegewerkt naar een Definitief Ontwerp. Na de zomer beginnen we met het grondwerk en hopen het nieuwe deel van de begraafplaats in 2026 op te leveren”.

Willaerlaan

Het kan de inwoners van Scherpenzeel niet ontgaan zijn dat er wat gebeurd is op de Willaerlaan. Het laantje wat leidt vanaf de crossbaan naar het zwembad en de manege werd gesierd door grote eiken. Tot deze wegzakten in december en met spoed gekapt moesten worden. ,,Doordat er vroeger geen beschoeiing is aangebracht zijn de bomen gaan verzakken en moesten ze deels gekapt worden. Het eikenhout is onder andere naar de meubelindustrie gegaan zodat het nog een tweede leven heeft”. Nu wordt het stuk heringericht waarbij de rijbaan smaller wordt gemaakt om zo een bredere berm te maken. Ook is er gekeken naar andere bomen dan eiken, denk aan elzen of wilgen. ,,We willen er een mooie groene plek van maken.

‘Boompje eruit’

In het najaar is er aandacht voor de laanbeplanting in Scherpenzeel. ,,Mochten er gaten in de beplanting zijn doordat er bomen of struiken dood zijn, dan gaan we daar vervangen en aanvullen. Zodat we groene aantrekkelijke straten hebben en houden in het dorp”. Een plek waar niet voor deze aanpak wordt gekozen, is bij het Witte Hek. ,,Hier laten we de bomen gecontroleerd vervallen, we vervangen ze pas later als er grote gaten in de laan gaan vallen. Deze bomen in verval vormen namelijk een kans voor meer biodiversiteit. Spechten, insecten en schimmels kunnen genieten van deze bomen, vandaar dat we hier niet kiezen voor ‘boompje eruit, boompje erin’, aldus Boertjes.