In de gemeente Scherpenzeel onderzoeken we hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen. Gemeentes wordt gevraagd om uiterlijk in 2021 een tijdpad op te stellen voor aanpak aardgasvrije gebouwde omgeving. Ook in Scherpenzeel worden wijken en buurten nader onderzocht. Wat is in onze gemeente mogelijk? En kan dat ook gezamenlijk? Dit komt in een beleidsplan: de transitievisie warmte. Op 6 oktober hielden we een inwonersavond over dit thema. De presentatie is hier terug te zien.