Tijdens de natuurwerkdag 2019 hebben we samen met bewoners en o.a. leden van Platteland Anders bomen omgezaagd en bijenhotels en nestkasten gemaakt. Dit zorgt voor een vitaal en gevarieerd bos. Verder in het bos zijn takken op rillen gelegd om schuilgelegenheden te bieden voor bijvoorbeeld egels en broedplekken voor vogels. Leuke en spannende werkzaamheden die goed zijn voor de dieren en planten in Scherpenzeel.