Tiny Forest De Speel Akker

In het midden van Akkerwinde is een ruimte gemaakt voor ontmoeting, spel en natuur. En groeit een IVN Tiny Forest. Samen met buurt, school, gemeente en IVN kwam er een groen plan op tafel waar over meegedacht en meegeschetst kon worden. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos zo groot als een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in de buurt zorgt ook voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.