In opdracht van ons heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek over duurzaamheid uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Scherpenzeel.

Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het actualiseren van de uitvoeringsagenda duurzaamheid voor de komende jaren. Dat is inmiddels gedaan. En te lezen via Kadernotitie Duurzaamheid | Duurzaam Scherpenzeel.


Ook zijn er veel vragen en meningen gegeven buiten de antwoordopties. Omdat de gemeente niet de contactgegevens heeft van de vragenstellers en omdat veel vragen voor iedereen interessant zijn, volgen hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit de enquête. Nog een aanvullende vraag stellen? Dan kan via duurzaamscherpenzeel@scherpenzeel.nl

Maatregelen woning

Ik heb geen goed beeld van de voors en tegens van de diverse soorten en varianten van isiolatie-mogelijkheden

Voor deze vraag kunt u gratis contact opnemen met ons onafhankelijk energieloket.

Telefoonnummer: (033) 247 12 28.
E-mail: vraag@energieloket-scherpenzeel.nl
Of laat uw gegevens achter op: Energieloket Scherpenzeel een vraag stellen - Energie Samen Foodvalley(externe link)

Het Energieloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Bij geen gehoor mag u een voicemail achterlaten. Zij bellen u binnen 1 à 2 werkdagen terug.

Spouwmuurisolatie is bij ons niet mogelijk. Van buitenaf isoleren is de enige mogelijkheid. Dit lijkt me lastig bij een rijtjeswoning, weliswaar wel een hoek. We weten niet waar/hoe te beginnen.

Voor deze vraag kunt u gratis contact opnemen met ons onafhankelijk energieloket.

Telefoonnummer: (033) 247 12 28.
E-mail: vraag@energieloket-scherpenzeel.nl
Of laat uw gegevens achter op: Energieloket Scherpenzeel een vraag stellen - Energie Samen Foodvalley(externe link)

Het Energieloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Bij geen gehoor mag u een voicemail achterlaten. Zij bellen u binnen 1 à 2 werkdagen terug.

Ik wil wel van het gas af maar dat kan met mijn huis helemaal niet en wat moet je dan.....

Voor deze vraag kunt u gratis contact opnemen met ons onafhankelijk energieloket.

Telefoonnummer: (033) 247 12 28.
E-mail: vraag@energieloket-scherpenzeel.nl
Of laat uw gegevens achter op: Energieloket Scherpenzeel een vraag stellen - Energie Samen Foodvalley(externe link)

Het Energieloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Bij geen gehoor mag u een voicemail achterlaten. Zij bellen u binnen 1 à 2 werkdagen terug.

Wie bepaalt er of een bestaande wijk in Scherpenzeel verplicht van het gas af moet? De regering, provinciale staten Gelderland of de gemeenteraad in Scherpenzeel?

De rijksoverheid wil dat alle woningen en bedrijven stapsgewijs van het aardgas afgaan. Het is nu nog niet verplicht, maar het is wel de bedoeling dat er in 2050 niemand meer is die zijn of haar huis nog met aardgas verwarmt. Om dit mogelijk te maken, werkt de rijksoverheid nu aan een nieuwe wet. Dit is de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Gemeenten kunnen dan wijken of buurten aanwijzen 'die overgaan op een duurzame energievoorziening'. Acht jaar nadat zo'n wijk of buurt is aangewezen, stopt de levering van aardgas. Dit mag ook als niet alle inwoners dat willen. Deze wet is er nu nog niet.

Daarnaast zijn we in Scherpenzeel nog bezig met onderzoeken welke goede alternatieven voor het huidige aardgas we kunnen gebruiken. Die hebben we nog niet.

Ik denk dat er weinig mensen zijn die nu nog een cv ketel hebben of nog snel een nieuwe cv-ketel nemen 7.000 euro voor een warmwaterpomp kunnen betalen. Nog afgezien dat je dan je huidige cv-ketel dan bij het oud vuil kunt zetten.

Vanaf 2026 mag een CV-ketel niet meer vervangen worden door een nieuwe CV-ketel. Dit is een verplichting vanuit de rijksoverheid. In 2026 worden hybride warmtepompen de standaard.
Ook voor advies over deze vraag kunt u gratis contact opnemen met het Energieloket.

Telefoonnummer: (033) 247 12 28.
E-mail: vraag@energieloket-scherpenzeel.nl
Of laat uw gegevens achter op: Energieloket Scherpenzeel een vraag stellen - Energie Samen Foodvalley(externe link)

Het Energieloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Bij geen gehoor mag u een voicemail achterlaten. Zij bellen u binnen 1 à 2 werkdagen terug.

Huurders

Helaas wil Woonstede nog niet investeren in isolatie of zonnepanelen in onze woning. We zijn van hen afhankelijk. Zelf investeren wordt niet aangemoedigd.

Woonstede heeft haar huurwoningen in Scherpenzeel de afgelopen jaren verbeterd, daardoor hebben al deze woningen in Scherpenzeel een groen energielabel (A, B en C). De komende jaren gaat Woonstede door met het verder verduurzamen van de woningvoorraad, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.
Wij maken ieder jaar afspraken met Woonstede. In de laatste prestatieafspraken staat: Woonstede reserveert in de begroting middelen om de komende jaren aanvullende inzet op de aanleg van zonnepanelen te doen. De volledige afspraken zijn te lezen op www.scherpenzeel.nl/prestatieafspraken(externe link)

Woonstede wil niet echt meewerken aan isolatie of zonnepanelen.

Woonstede heeft haar huurwoningen in Scherpenzeel de afgelopen jaren verbeterd, daardoor hebben al deze woningen in Scherpenzeel een groen energielabel (A, B en C). De komende jaren gaat Woonstede door met het verder verduurzamen van de woningvoorraad, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen.
De gemeente maakt jaarlijks afspraken met Woonstede. In de laatste prestatieafspraken staat: Woonstede reserveert in de begroting middelen om de komende jaren aanvullende inzet op de aanleg van zonnepanelen te doen. De volledige afspraken zijn te lezen op www.scherpenzeel.nl/prestatieafspraken(externe link)

Ik heb een eigen huis maar vind dat de gemeente juist huurders en lage inkomens moet helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Woonstede heeft haar huurwoningen in Scherpenzeel de afgelopen jaren verbeterd, daardoor hebben al deze woningen in Scherpenzeel een groen energielabel (A, B en C). De komende jaren gaat Woonstede door met het verder verduurzamen van de woningvoorraad, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen.
De gemeente maakt jaarlijks afspraken met Woonstede. In de laatste prestatieafspraken staat: Woonstede reserveert in de begroting middelen om de komende jaren aanvullende inzet op de aanleg van zonnepanelen te doen. De volledige afspraken zijn te lezen op www.scherpenzeel.nl/prestatieafspraken(externe link)

Opwekken en opslaan energie

Collectief uitwisselen/opslaan van door zonnepanelen gegenereerde stroom. Of het gebruik van een thuisaccu

We gaan onderzoeken hoe we energieopslag zouden kunnen faciliteren.

Windmolens

Windmolens in het buitengebied in Scherpenzeel zijn geen optie. Laat jullie niet verplichten door de provincie. Zorg dat boeren op eigen erf een hogere windmolen mogen plaatsen. 20 meter is te laag.

Andere gemeenten in de Regio Food Valley mogen tot 35 meter. Hiermee voorkom je mogelijk de hoge windmolens die de provincie graag ziet. Daar moet ik echt niet aan denken.

De Energievisie is door de gemeenteraad van Scherpenzeel vastgesteld en dit zijn de gemaakte keuzes. De gehele visie en het besluit staan hier: Energievisie Scherpenzeel | Duurzaam Scherpenzeel
De Energievisie wordt iedere twee jaar geëvalueerd. 

Maatregelen voor de tuin

Ik heb (nog) geen kennis welke planten/bomen geschikt zijn en waar ze te plaatsen

U kunt voor advies kijken op www.duurzaamscherpenzeel.nl/advies-voor-eigen-tuin U vindt hier ook een lijst met geschikte planten en struiken.

Indien mensen hun tuin gaan vergroenen en tegels moeten wegbrengen naar de stort is het misschien handig dit gratis te kunnen doen.

Een goed idee. We zoeken uit hoe we dit kunnen organiseren en vastleggen.

Verkeer

Zorg voor minder autoverkeer door het dorp, maak het centrum autoluw

Vanuit het duurzame (en ook kostenbesparende) oogpunt stimuleert de gemeente om vaker de fiets te pakken. Want voor alle inwoners bevinden zich alle winkel-, recreatieve- en sportvoorzieningen op fietsafstand. Ook wordt steeds gekeken waar aanpassingen aan de weg nodig zijn voor veiliger fietsverkeer. Er zijn echter locaties waar dit gezien de beschikbare ruimte niet altijd mogelijk is (bijv Dorpsstraat en Marktstraat).

Daarnaast vraagt het een verandering van gedrag om voor kleiner afstanden de fietst te gebruiken in plaats van de auto. Bij de basisscholen heeft vorig jaar het project Cycling4School gedraaid, om kinderen en ouders te stimuleren met de fiets naar school te gaan.  

Voedsel

Struyckgewas zou uitgebreid moeten worden en voor het hele dorp toegankelijk  Dit ook voor vlees uit de buurt zodat we de boer ervoor betalen en we eerlijk eten op ons bord hebben.

Dit is een goed idee, we stimuleren als gemeente om lokaal voedsel te kopen. Kijk bij een tuinderij of agrariër  in de buurt of er voedsel te koop wordt aangeboden. In Scherpenzeel kan dit bij biologische tuinderij ‘t Struyckgewas, de landgoedwinkel van Parousie en tuinderij VosBeek. Een overzicht van boerderijwinkels in onze omgeving staat op https://www.valleiboertbewust.nl/bezoek-de-boer/(externe link)

Stimuleer eigen groentetuinen (volkstuintjes), plaatsen van plukfruitbomen in woonwijken

Dit is al opgenomen in ons beleid en wordt uitgevoerd. De volkstuinvereniging Scherpenzeel verhuist binnenkort naar een nieuw, door de gemeente ingericht terrein. 
We maken binnenkort een overzicht van plukfruit- en notenbomen in onze gemeente. 

De gemeente gaat automatisch uit dat vegetarisch/veganistisch eten duurzaam zou zijn in uw enquête.... Graag krijg ik van u een onderbouwing met FEITEN waarin u dit bewijst. Zo zet u burgers van Scherpenzeel op het verkeerde been! Schande!

Over het algemeen gezien lijkt vegetarisch eten nog steeds beter voor het milieu. Wel laat onderzoek zien dat je dan alsnog milieubewuste keuzes moet maken in je voeding: plaatselijk geteeld en onbewerkt is het beste. En laat dat laatste nou ook vaak gezond zijn. Ook efficiënt landgebruik blijft een vraagstuk, daar zou nog meer onderzoek gedaan naar moeten worden. Maar sowieso lijken alle onderzoeken erop te wijzen dat tenminste 2 á 3 vleesloze dagen echt een verbetering zijn. http://www.devegetarischecarnivoor.nl/duurzaam/is-minder-vlees-eten-beter-voor-het-milieu/(externe link)

Bouwen, wonen en bedrijven

Houd groen groen, minder bouwen of betaalbaarder bouwen (meer dan 3 ton is geen starter!)

Woningbouw en daarmee het verminderen van groen vraagt altijd om scherpe keuzes. In Scherpenzeel wordt gebouwd met oog voor het groene karakter van onze gemeente. Nieuwbouwwijken houden en krijgen watergangen, bomen, struiken en een biodiverse invulling.
Ook is er veel aandacht voor starters op de woningmarkt. Het nieuwbouwproject Zelder bevat 26 woningen voor starters, met een vastgestelde verkoopprijs van 210.000 euro.

De keuze voor betonklinkers is niet duurzaam. Gebakken klinkers kunnen ooit weer hergebruikt worden, zie mooi voorbeeld Boslaan. Waarom stapt de gemeente hier weer van af? Eikenlaan wel, Akkerwinde wel. Lijsterbeslaan weer niet.

Wij hebben zeker de voorkeur voor gebakken materiaal maar soms kunnen deze (zoals bij de Lijsterbeslaan en omgeving) niet op tijd geleverd worden. Verder waren ze op moment van aanbesteden erg duur. Betonklinkers zijn iets goedkoper en sneller te leveren. Ook zijn de omliggende straten van de Lijsterbeslaan voorzien van betonklinkers. Op basis van al deze gegevens is in dit geval de keuze voor betonklinkers gemaakt.

Bedrijventerrein ‘t Zwarte Land 1: de uitstoot is heftig, daarbij veel verkeer en overlast van trillingen en lawaai.

Een bedrijventerrein met industrie en transport zoals ’t Zwarte Land  kan overlast geven. Om zowel het terrein te vergroenen en te verduurzamen en ook mogelijke overlast te verminderen loopt het traject revitalisering van ’t Zwarte Land. Dit is samen met de bedrijven (de eigenaren van de kavels en de panden) en de gemeente opgepakt.  En wordt stapsgewijs uitgevoerd.

Ontmoedigen houtstook, verbod van APV op houtverbranding in de openbare ruimte handhaven (ook met oud en nieuw)

Nederland kent geen specifieke landelijke regels voor houtstook. Ook bestaan er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Doordat algemeen aanvaarde meetmethoden ontbreken, is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. En dat maakt het weer lastig om in te grijpen. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen bij overlast door houtrook.
Tips hoe om te gaan met overlast staan op www.scherpenzeel.nl/vuur-stoken(externe link)